תודה לך בריאה על היופי הנשגב שעיני רואות הכוחות הנפשיים שאת נותנת לי כך שאת קיימת שאני חלק ממך